هشدار آیت الله عیسی قاسم به رژیم بحرین

به گزارش ادیان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت اسلامی الوفاق، آیت الله شیخ عیسی قاسم
با صدوربیانیه ای اعلام کرد که مقاومت دربرابر اصلاحات و به تاخیرانداختن
آن خسارت های سنگینی را متوجه بحرین خواهد کرد که هیچ انسان غیور و
دوستداروطن خود به آن راضی نیست.

وی افزود: هیچ فردی دراین جهان
وجود ندارد که بگوید خواستاربرپایی فساد است و درمقابل اصلاح مقاومت می
کند؛ چه این اقدام را کرده باشد یا نکرده باشد.

هیچ شخصی نیست که
بگوید اصلاحات باید به تاخیر بیافتد و عمرفساد باید طولانی شود و ستم
درزمین باید ادامه یابد و این دلیلی است برانسانیت انسان که حق را برباطل
ترجیح می دهد.

شیخ عیسی قاسم در این بیانیه افزود: کسی نمی تواند
ادعا کند که اوضاع سیاسی بحرین کاملا اصلاح شده است و هیچ فسادی در آن وجود
ندارد. اگرکسی چنین ادعایی داشته باشد، اوضاع آشکار کنونی ادعای او را
باطل می کند و باطل بودن ادعای وی نیازی به هیچ دلیل و برهانی ندارد،
مگراثبات وضع آشکار و گویا دلیل می خواهد؟ این واقعیتی است که اظهارات
خارجی ها آن را اثبات می کند چه برسد به اعتراضات و خواسته های داخل.

داخل
و خارج و حتی درکشورهای هم پیمان با رژیم بحرین، همه براین موضوع اتفاق
نظردارند که اصلاحات در بحرین باید انجام و درانجام آن باید تسریع شود.

در
این بیانیه آمده است: چه تعداد از طرف های و موسسات حقوقی بین المللی
تاکنون بازداشت شهروندان را به بهانه درخواست حقوق طبیعی آنها محکوم کرده
است؟ وچه تعداد سازمان و موسسه بین المللی تاکنون خواستارآزادی شیخ علی
سلمان شده اند؟

آیت الله شیخ عیسی قاسم در این بیانیه تاکید کرد:
آنچه بر بدبختی های این کشور افزوده است این است که هرکس ازاوضاع فاسد
کنونی شکایت کند ویا خواستار یکی ازحقوق ملت شود، باید منتظربازداشت و
مجازات خود باشد.

در این بیانیه آمده است: همه می دانند که:۱ – درخواست اصلاح یک حق و ضروری است.

۲
– سقف این اصلاحات به گونه ای است که کسی از آن زیان نمی بیند و اصلاحات
مورد نظر ملت و رهبران آن ها از حدودی که باید مورد توجه قرارگیرد فراترنمی
رود.

۳ – طرف هایی که خواستار اصلاحات هستند نیز برمسالمت آمیزبودن آن تاکید می کنند.

۴
– برکسی پوشیده نیست که مقاومت در برابر اصلاحات و به تاخیرانداختن آن چه
زیان ها و تاثیرات ناگواری بر کشوردارد چه برسد به اینکه برخی بخواهند
اصلاحات را تعطیل یا عقیم کنند.

۵ – حرکت دنیا در نزد تمام ملت ها
به سمت اصلاحات است و خداوند نیز چیزی جزاصلاح نمی خواهد و اوست که
خواهندگان آن را مورد تایید خود قرارمی دهد و آن ها را به هدف خود می
رساند.

شیخ عیسی قاسم در این بیانیه یادآورشد: درخاطرنمی گنجد که
رژیم بحرین اعتقاد داشته باشد که می تواند اوضاع را برای همیشه این گونه
نگاه دارد و هرگزاصلاحی صورت نگیرد.

پس اگر قراراست اصلاحات انجام
شود و چاره ای جز انجام آن نیست، و هر روزتاخیر در اصلاحات برای کشورفاجعه
آمیزخواهد بود و زیان آن متوجه همه خواهد شد و هیچ چیزمانع آن نمی شود پس
چرا باید آن را تا فردا به تاخیرانداخت؟

شیخ عیسی قاسم دراین بیانیه تاکید کرد که به یقین، زمان اصلاحات امروزاست نه فردا.

بحرین
از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شاهد موجی از
اعتراضات از سوی اکثریت مردم این کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی در این
کشور هستند.

رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و ماموران امنیتی
امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده اند، تظاهرات
مسالمت آمیز ملت این کشور را سرکوب می کند.
منبع : ایرنا

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید