تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

حب و بغض در تحلیلى روان شناختى با نگاهى به آیات و روایات

نویسنده : یداللّه کوثری

چکیده :
امروز تردید در فعالیت هاى برنامه ریزى شده دشمن براى هجوم به فرهنگ دینى و ارزش هاى اسلامى و انقلابى ما، نشانه بى خبرى و غفلت و سادگى است. معرفى الگوهاى ناسالم به جوانان و کشاندن آنان به وادى عشق هاى سرابى و نمونه هاى مبتذل یکى از همین دام ها و برنامه هاست.
با این وصف، براى صیانت جامعه اسلامى خود از این آفت ها و توطئه ها، باید طرح و برنامه داشت و هوشیارانه در جهت تغذیه فکرى و روحى و عاطفى آن در بستر ارزش هاى اصیل بر اساس قرآن و عترت تلاش کرد. به گواهى تجربه و تاریخ، آنان که دل بستگى هاى عاطفى و قلبى به دین و مظاهر مکتب و مذهب داشته و از علاقه مندان به سنن مذهبى و شعائر دینى بوده اند، کمتر در معرض انحراف، گناه، مفاسد و آلودگى هاى اخلاقى بوده اند و مقاومت مؤثرى در برابر مفاسد و بدى ها داشته اند.
بى گمان، شکل گیرى حب و بغض ایمانى در افراد، مى تواند یکى از راهبردهاى اثربخش به شمار آید. براى آنان که در پى «مهرورزى» و دل بستگى و محبوب گزیدن و دوست داشتن هستند، اهل بیت پیامبر(علیهم السلام)بهترین و برترین محبوب و معشوق اند و عشق به این خاندان ارزنده ترین، اثربخش ترین و ماندگارترین عشق هاست.

شاید دوست داشته باشید