به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید در دیدار جمعی از فرماندهان و نیروهای هوا فضای سپاه پاسداران با بیان این مطلب که از منظر قرآن کریم “دفاع” یک امر ضروری و حیاتی است، اظهار داشت: دفاع از این جهت که کشور امنیت و آزادی داشته باشد لازم و ضروری است اما اینها فرع است، […]

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید در دیدار جمعی از فرماندهان و نیروهای هوا فضای سپاه
پاسداران با بیان این مطلب که از منظر قرآن کریم “دفاع” یک امر ضروری و
حیاتی است، اظهار داشت: دفاع از این جهت که کشور امنیت و آزادی داشته باشد
لازم و ضروری است اما اینها فرع است، در واقع فلسفه دفاع، حفظ مراکز دینی و
فرهنگی و حفظ آزادی دین است.

او ادامه داد: قرآن کریم جریان دفاع را امری ضروری می داند و برای دفاع
دو مرحله را قائل است؛ مرحله اول حفظ جامعه از فساد و مرحله دوم جلوگیری از
ویران شدن مراکز دینی است.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: در خصوص دفاع و
اهمیت آن دو دسته از آیات در قرآن وجود دارد؛ این دو دسته از آیات نشان می
دهد که وقتی یک کشور محفوظ است که مراکز مذهب و دین در آن کشور محفوظ
بماند.

او تاکید کرد: در حقیقت این کشور را قرآن و عترت اداره می کند بنابراین
باید کوشید تا در مرحله اول از مراکز مذهب، قرآن و عترت در کشور صیانت صورت
گیرد تا جامعه معارف الهی را بفهمد و به انحراف کشیده نشود و در نتیجه
زمینه نفوذ دشمن به کشور مهیا نگردد.

مفسّر قرآن کریم جامعه و مردم متدین را مولد قدرت سیاسی و دفاعی دانست و
اذعان کرد: این نکته در نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر آمده است که
اگر مردم دین و فرهنگشان را به درستی بشناسند و آن را حفظ کنند و از آن
بهره مند گردند دیگر تنها مصرف کننده مواهب الهی نخواهند بود بلکه به مولد
قدرت بدل خواهند شد اما اگر فرهنگ و دین مردم مورد غارت قرار بگیرد مردم
احساس پوچی می کنند و آسیب پذیر خواهند شد.

منبع : شفقنا