نویسنده : محمدحسین فضل الله    مترجم : مجيد مراد رود پشتی چکیده :مطلب حاضر، پاسخ هاي آيت الله محمدحسين فضل الله به سؤالاتي در خصوص محدوده لذات جواني، فعاليت ورزشي جوانان و حدود و فلسفه حجاب است. وي با اشاره به دوره جواني به عنوان نيروي حيات و بار مسئوليتي در عرصه هستي، معتقد است […]

نویسنده : محمدحسین فضل الله    
مترجم : مجيد مراد رود پشتی

چکیده :
مطلب حاضر، پاسخ هاي آيت الله محمدحسين فضل الله به سؤالاتي در خصوص محدوده لذات جواني، فعاليت ورزشي جوانان و حدود و فلسفه حجاب است. وي با اشاره به دوره جواني به عنوان نيروي حيات و بار مسئوليتي در عرصه هستي، معتقد است جوانان بايد نيازهايشان را در سطحي قرار دهند كه بدون هيچ زياني، جسمشان را استوار بدارد.
شيخ فضل الله ديدگاه هاي خود راجع به ورزش، تماشاي مسابقات سواركاري، مد و چالش هاي مربوط به آن، ويژگي هاي حجاب اسلامي، لباس شهرت، مفهوم حجاب اجتماعي و حجاب ذهني توضيح داده و نگرش غربي ها به حجاب را مورد بررسي قرار مي دهد.