مریم مطهر مادر عیسای روح الله

نویسنده : احمد حیدری

چکیده :
نویسنده با اشاره به الگو و نمونه بودن حضرت مریم(س) برای انسان ها در این نوشتار به شرح زندگانی و سرگذشت این بانوی شایسته می پردازد، محورهای طرح شده در این راستا بدین قرار است، نحوه تولد مریم و واکنش مادرش «حنه» در برابر نوزاد دخترش، پرورش مریم(س) در دامن زکریا(ع) ، ارتباط مریم(س) با عالم غیب، مژده خداوند به او در رابطه با تولد فرزندی شایسته، دوران حمل، تولد روح الله عیسی(ع) ، عکس العمل مردم، هجرت مریم، مدح مریم(س) در قرآن و روایات و بالاخره درس هایی که از داستان زندگی آن بانو می توان گرفت.

شاید دوست داشته باشید