تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مردهای سوری و فلسطینی بیشتر از زنان در جنگ ها کشته شده اند

به گزارش ادیان نیوز، یک
گروه حقوق بشری مستقر در لندن با نام بنیاد واکنش در برابر خشونت های
مسلحانه موسوم به (AOAV) که همه خشونت ها و تلفات غیرنظامیان در جنگ های
خاورمیانه را ثبت می کند طی یک گزارش اعلام کرده در دو جنگ تابستان گذشته
در غزه و جنگ فعلی در سوریه، تعداد مردانی غیرنظامی که جان خود را از دست
داده اند سه برابر بیشتر از زنان بوده است.

این موسسه اعلام کرده پیش بینی هایش در مورد تعداد کشته های مردِ مسلح
درست از آب درنیامده است چرا که آنها فکر می کردند تعداد مردان نظامی و شبه
نظامی (مسلح) بسیار بیشتر از مردان غیرنظامی باشد.

این بنیاد هدف خود از انتشار این گزارش را جلب توجه جهانیان به کشتاری
است که اکنون مردان و زنان غیرنظامی در منطقه خاورمیانه با آن مواجه اند.
گزارش بنیاد (AOAV) در حقیقت به سال ۲۰۱۴ و کشتار غیرنظامیان مرد و زن در
این سال مربوط می شود که با تمرکز اصلی روی مرگ و میر مردان و پسران صورت
گرفته است.

طبق این گزارش در هردو منطقه غزه و سوریه، ۷۵ درصد از کشته ها، مردان و
پسران بوده اند. درغزه ۶۱ درصد از تلفات مردان بوده اند و ۲۹ درصد نیز زنان
و دختران. در سوریه اما این آمار بیشتر بوده بطوریکه ۷۶ درصد از کشته ها
مردان و پسران بوده اند و بقیه زنان.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید