نویسندگان : اسدالله لطفی – فتح الله قربانی     چکیده :در خصوص ازدواج، مرسوم است كه پيش از آن، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ يعني از زني در خواست ازدواج مي كند. خواستگاري جايز و مشروع داراي شرايطي است كه با توجه به آن شرايط، احكام متعددي دارد. از طرفي، خواستگاري يا به طور […]

نویسندگان : اسدالله لطفی – فتح الله قربانی    


چکیده :

در خصوص ازدواج، مرسوم است كه پيش از آن، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ يعني از زني در خواست ازدواج مي كند. خواستگاري جايز و مشروع داراي شرايطي است كه با توجه به آن شرايط، احكام متعددي دارد. از طرفي، خواستگاري يا به طور صريح و روشن است و يا به طور تعريض و كنايه.
همچنين خواستگاري ممكن است توسط شوهر سابق از زن مطلقه اش باشد يا از زني كه در ايام عده به سر مي برد. نيز ممكن است خواستگاري از زني باشد كه فرد ديگري پيش از او از آن زن خواستگاري كرده است و يا اينكه زني از مردي خواستگاري نمايد.
با وجود اين حالات مختلف، احكام آن هم متفاوت مي باشد. در عين حال، از نظر مذاهب اسلامي هم ممكن است اختلافاتي در احكام مربوط به خواستگاري وجود داشته باشد. اين مقاله به بيان شرايط و احكام خواستگاري و تبيين ادله و مباني فقهي آن از نظر مذاهب اسلامي پرداخته است.

کليدواژه : خواستگاري، آداب، حکم، موانع، شرايط.