تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تفسیر میثاق در آیه شریفه «وَ إِذْ أخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ»

نویسنده : عبدالله موحدی محب

چکیده :
انتظار منجی و ایده آینده بهتر، به‌عنوان حقیقتی قابل احترام در شرایع آسمانی است. درباره حقیقت انتظار به‌عنوان پیمانی آسمانی در ذهن و زندگی پیامبران الهی و امت‌های آنان از آغاز تاریخ نبوت در نگاه قرآن، پژوهش درخوری انجام نشده است. بررسی‌های انجام‌یافته بیانگر آن است که توجیه انتظار به‌صورت جریانی پیوسته در تاریخ نبوت در آیه ۸۱ سوره آل‌عمران قابل تحقیق است.
براساس این آیه بن‌مایه اصلی مقاله حاضر، تبیین فلسفه اصل انتظار به‌مثابه عامل رشد روانی امت‌ها و تمرین و تحصیل آمادگی هرچه بیشتر در جهت پذیرش وضعیت بهتر در تمامی عصرها و نسل‌ها می‌باشد. حقیقتی که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از علل اساسی پنهان ماندن زمان ظهور منجی در حکمت خداوندی یاد کرد.

کلیدواژه :
آیه ۸۱ سوره آل‌عمران، میثاق پیامبران، انتظار، منجی بشریت.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.