نویسنده : محمدرضا جباري چكيده :رخداد عاشورا و شهادت امام حسين‌عليه‌السلام در رأس مهم‌ترين حوادث تاريخ بشريت قرار دارد. عظمت اين حادثه را مي‌توان با تحليل زمينه‌ها، چرايي، چگونگي وقوع، پيامدها و آثار آن بررسي كرد. يكي از نشانه‌هاي عظمت اين حادثه، رخدادهاي شگفتي است كه غالب آنها شكل خرق عادت داشته و در پي […]

نویسنده : محمدرضا جباري

چكيده :
رخداد عاشورا و شهادت امام حسين‌عليه‌السلام در رأس مهم‌ترين حوادث تاريخ بشريت قرار دارد. عظمت اين حادثه را مي‌توان با تحليل زمينه‌ها، چرايي، چگونگي وقوع، پيامدها و آثار آن بررسي كرد. يكي از نشانه‌هاي عظمت اين حادثه، رخدادهاي شگفتي است كه غالب آنها شكل خرق عادت داشته و در پي شهادت امام حسين‌عليه‌السلام به وقوع پيوست.
 بعضي از اين رخدادها، مربوط به اجزاي نظام هستي همچون خورشيد، ماه، ستارگان و زمين است. و بخشي ديگر به انبياء و فرشتگان، و بخشي هم به جنيان و حيوانات اختصاص داشته، و برخي نيز مربوط به انسان‌هاست. دراين نوشتار، با بررسي روايات شيعه و اهل‌سنت، اين رخدادها ضمن ده محور مورد بازكاوي قرار گرفته است.

كليد واژه‌:عاشورا، امام حسين‌عليه‌السلام، حوادث خارق العاده، رخدادهاي شگفت، كسوف، خسوف، بادهاي سرخ و سياه، بارش خاكستر و خون، گريه اجزاي هستي، گريه انبيا، گريه فرشتگان، گريه جنيان، گريه حيوانات.