تفسیر تطبیقی مصداق اولی الامر در آیه اطاعت

نویسندگان : قاسم سبحانی فخر – کرم سیاوشی

چکیده :
آیه ۵۹ سوره نساء از آیات چالشی و مورد اختلاف در میان اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این چالش قرار گرفتن ترکیب «أولی الأمر» در کنار فرمان به اطاعت از «الله» و «الرسول» می‌باشد. مفسران شیعه براساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق أولی الأمر در این آیه را ائمه اطهار (ع) می‌دانند اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف‌نظر فراوانی دارند.
ازاین‌رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته‌اند. اهل سنت وجود عصمت در اولی الامر را شرط نمی‌دانند و این امر یکی از مهم‌ترین نقدهای مفسران و اندیشمندان شیعه بر آنان است.

کلیدواژه : آیه ۵۹ سوره نساء، آیه اطاعت، أولی الأمر، تفسیر تطبیقی.

شاید دوست داشته باشید