نویسندگان : قاسم سبحاني فخر – كرم سياوشي چکيده :آيه 59 سوره نساء از آيات چالشي و مورد اختلاف در ميان انديشمندان و مفسران فريقين است. دليل اصلي اين چالش قرار گرفتن ترکيب «أولي الأمر» در كنار فرمان به اطاعت از «الله» و «الرسول» مي‌باشد. مفسران شيعه براساس همساني فرمان اطاعت از رسول و اولي […]

نویسندگان : قاسم سبحاني فخر – كرم سياوشي

چکيده :
آيه 59 سوره نساء از آيات چالشي و مورد اختلاف در ميان انديشمندان و مفسران فريقين است. دليل اصلي اين چالش قرار گرفتن ترکيب «أولي الأمر» در كنار فرمان به اطاعت از «الله» و «الرسول» مي‌باشد. مفسران شيعه براساس همساني فرمان اطاعت از رسول و اولي الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق أولي الأمر در اين آيه را ائمه اطهار (ع) مي‌دانند اما مفسران اهل سنت در تعيين مصداق اولي الامر اختلاف‌نظر فراواني دارند.
ازاين‌رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دين و فقيهان، خلفاي راشدين و اهل حل و عقد دانسته‌اند. اهل سنت وجود عصمت در اولي الامر را شرط نمي‌دانند و اين امر يکي از مهم‌ترين نقدهاي مفسران و انديشمندان شيعه بر آنان است.

کلیدواژه : آيه 59 سوره نساء، آيه اطاعت، أولي الأمر، تفسير تطبيقي.