تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

فاطمه زهرا(علیهاالسلام) الگوی جاودان انسان آرمانی

نویسنده : اح‍م‍د آک‍وچ‍ک‍ی‍ان

چکیده :
این مقاله کوششی است برای ترسیم خطوط کلی الگوی شخصیت سالم در تطابق با وجود حضرت فاطمه(س) که در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست، به سه محور اصلی تربیتی و وجودی حضرت فاطمه(س) پرداخته شده که این محورها عبارتند از: وجود آن حضرت(س) به عنوان صاحب ولایت مطلقه و اسرار باطنیه؛ وجود آن حضرت(س) به عنوان تربیت ‌یافته آموزه‌ های پیامبر(ص)؛ و در نهایت، حضرت فاطمه(س) به عنوان یک الگوی تربیتی و شخصیتی.
در بخش دوم، از منظر «فرایند رشد شخصیت»، به شخصیت و وجود آن حضرت(س) نگاه شده است. این بررسی در دو سطح «تعالی جهان ‌بینی» و «معیارهای شناخت شخصیت های متعالی» به انجام رسیده است.

کلید واژه : اندیشه شرقی ، شناخت خود ، والایش خود ، انسان هادی

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.