تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اصول برجسته در سیره اجتماعی پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله)

نویسنده : حسین عبدالمحمّدی

چکیده :

در این مقاله اصول برجست های که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در تعامل با مردم، اعم از مسلمان و کافر، به آنها پایبند بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در یک دسته بندی، اصول حاکم بر سیره اجتماعی پیامبر(صلی الله علیه وآله) به سه دسته تقسیم شده است:
۱. اصولی که نسبت به همه انسانها، اعم از مسلمان و کافر رعایت شده است.
۲. اصولی که در تعامل با مؤمنان مورد توجه قرار گرفته است.
۳. اصولی که در تعامل با کفار محارب و مسلمانان فاسق رعایت شده است.

کلیدواژه: سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله)، یکرنگی و صداقت، همزیستی مسالمت آمیز، عدالت خواهی، عهد و پیمان، خیرخواهی.

شاید دوست داشته باشید