تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

دیدگاه مستشرقان در زمینه جایگاه مادر امام سجاد(ع) در نزد شیعیان

نویسنده : ن‍اه‍ی‍د طی‍ب‍ی   

چکیده :
در این مقاله به بحث درباره شبهاتی تاریخی در مورد شخصیت واقعی مادر حضرت امام سجاد علیه السلام پرداخته شده و نسبت آن حضرت و مقام والای حضرت شهربانو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نگارنده در پی اثبات یا رد گزاره های مربوط به نسبت سببی امام حسین (ع) و حضرت شهربانو نیست؛ بلکه در مقام بیان آراء و دیدگاههای برخی از مستشرقان درباره تشیع و نقش این بانوی بزرگ در استقبال ایرانیان از تشیع و پس از آن نقد و بررسی برخی از آراء آنان است نگارنده به شبهات برخی از خاورشناسان در خصوص رد اصل ازدواج شهربانو با امام حسین(ع) اشاره نموده و از کنار آن می گذرد ولی در مورد میزان تأثیر گذاری این بانوی بزرگ در گرایش ایرانیان به مذهب تشیع بر اثر حس ناسیونالیستی آنان مطالبی را بیان می کند. وی همچنین به گوشه هایی از زندگی و فضایل این بانوی گرامی می پردازد.


کلید واژه :
شهربانو ، مستشرقان ، اسلام ، تشیع ، ایرانیان

شاید دوست داشته باشید