ماموریت "واتس اپ" در واقع گردآوری اطلاعات مختلف کاربران در جهان است، که می تواند مورد استفاده تحلیل گران اطلاعاتی قرار بگیرد.این نرم افزار علاوه بر مسائل اخلاقی به دامن زدن شایعات و جنگ نرم تبلیغاتی دشمن نیز میتواند کمک برساند.