تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

فعالیت های علمی -اجتماعی زنان خاندان اهل بیت

نویسنده : اعظم رحمت‌آبادی    

چکیده :

دراین نوشتاربارویکردی تاریخی به میزان فعالیت ها ی علمی و اجتماعی زنان ائمه علیهم السلام وکیفیت این فعالیت پرداخته شده است . نگارنده بامطالعه متون تاریخی وروایی مدعی شده است که زنان اهل بیت علیهم السلام نیزهمانند خود ایشان تلاشی علمی واجتماعی جهت بالابردن بینش توحیدی زنان مسلمان داشته اند وبافراگیری علوم الهی نزد ائمه علیهم السلام این علوم را به سایر زنان منتقل می کردند .
آنان همچنین الگویی عملی برای به نمایش گذاشتن شخصیت معنوی یک زن مسلمان درجامعه آن زمان بوده اند و فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنان نیزبا حفظ همه شئون اسلامی وانسانی انجام می شود . درهمین راستانگارنده به فعالیت های علمی ،سیاسی واجتماعی حضرت معصومه (س)حضرت زینب (س)حضرت فاطمه (س)وهمسران برخی از امامان اشاره نموده است .

کلید واژه :
زنان اهل‌بیت ، بنی عباس ، تعلیم و تربیت ، اجتماع

شاید دوست داشته باشید