به گزارش ادیان نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 71 درصد پرسش شوندگان آلمانی از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت کردند. تاکنون 135 کشور جهان فلسطین را به رسمیت شناخته اند؛ به نحوی که نمایندگان پارلمان های انگلیس و فرانسه و اسپانیا به تازگی به طرح شناسایی کشور فلسطین رای مثبت دادند. […]

به گزارش ادیان نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 71 درصد پرسش شوندگان آلمانی از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت کردند.

تاکنون 135 کشور جهان فلسطین را به رسمیت شناخته اند؛ به نحوی که
نمایندگان پارلمان های انگلیس و فرانسه و اسپانیا به تازگی به طرح شناسایی
کشور فلسطین رای مثبت دادند.

این نظرسنجی در بازه زمانی بین 19 تا 20 مارس جاری انجام گرفت که 1001 در آن شرکت کرده بودند.

منبع : شفقنا