آموزه های زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها

نویسنده : اح‍م‍د ل‍ق‍م‍ان‍ی    

چکیده :
نویسنده با توضیحی پیرامون ضرورت اتخاذ الگو در زندگی، معتقد است که با توجه به تهاجم دشمن به فرهنگ و آداب و سنن مسلمانان باید آگاهی و بینش نسبت به معارف ناب دینی را افزایش داد بنابراین با رجوع به قرآن کریم و ذکر اسوه هایی که این کتاب آسمانی برای انسان ها برشمرده است به شخصیت بارز حضرت زهرا(س) به عنوان یکی دیگر از این الگوها اشاره کرده و به ذکر سیره عملی آن حضرت در رابطه با زندگی زناشویی، سلوک اخلاقی، حقوق، صفات آن بانو و کلمات و گفتار ایشان، می پردازد.

شاید دوست داشته باشید