ادیان نیوز: «اهل سنت ایران» مستندی به‌کارگردانی محسن اسلام‌زاده با روایت احمد مصطفی، خبرنگار اهل سنت مصری است. این مستند  با سفر یازده هزار کیلومتری زمینی به مناطق سنی‌نشین ایران، در سال 1392 تولید شده است. عوامل این مستند عبارتند از: محسن اسلام‌زاده کارگردان ، احمد حسن مصطفی راوی، عباس عقبایی تصویربردار، اسماعیل علیزاده تدوین، […]

ادیان نیوز: «اهل سنت ایران» مستندی به‌کارگردانی محسن اسلام‌زاده با روایت احمد مصطفی، خبرنگار اهل سنت مصری است. این مستند  با سفر یازده هزار کیلومتری زمینی به مناطق سنی‌نشین ایران، در سال 1392 تولید شده است.
عوامل این مستند عبارتند از: محسن اسلام‌زاده کارگردان ، احمد حسن مصطفی راوی، عباس عقبایی تصویربردار، اسماعیل علیزاده تدوین، مصطفی حریری نویسنده، سلیم غفوری تهیه‌کننده و مجری طرح مرکز فرهنگی میثاق. این مستند به‌سفارش مرکز مستند سازی حقیقت ساخته شده است.