تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اخلاق معاشرت (مروری بر اخلاق غم و شادی در مواجهه با دیگران از منظر متون دینی و عرفانی)

نویسنده : مینا باهنر
چکیده :
اخلاق معاشرت یکی از شاخه‌های اخلاق کاربردی است. این قسمت از اخلاق از آن جهت که موجودی اجتماعی و در ارتباط مداوم و ناگزیر با همنوعان خود می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شناخت غم و شادیِ واقعی و کاذب و معرفی پیامدها و نتایج هرکدام، بیان الگوهای صحیح غم و شادی، راهکارهای چگونگی کسب غم و شادی واقعی و گریز و رهایی از غم و شادی کاذب با تأکید بر متون دینی و عرفانی منظور این نوشتار است.
در این مقاله همچنین به شبهه‌هایی که در زمینه دین و موضع آن در برابر غم و شادی وجود دارد پرداخته شده است.
کلیدواژه : اخلاق معاشرت، حزن و اندوه، شادی و فرح، متون عرفانی، متون روایی.
شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.