زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده : مينا باهنر چکيده : اخلاق معاشرت يکي از شاخه‌هاي اخلاق کاربردي است. اين قسمت از اخلاق از آن جهت که موجودي اجتماعي و در ارتباط مداوم و ناگزير با همنوعان خود مي‌باشد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. شناخت غم و شاديِ واقعي و کاذب و معرفي پيامدها و نتايج هرکدام، بيان الگوهاي صحيح […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده : مينا باهنر
چکيده :
اخلاق معاشرت يکي از شاخه‌هاي اخلاق کاربردي است. اين قسمت از اخلاق از آن جهت که موجودي اجتماعي و در ارتباط مداوم و ناگزير با همنوعان خود مي‌باشد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
شناخت غم و شاديِ واقعي و کاذب و معرفي پيامدها و نتايج هرکدام، بيان الگوهاي صحيح غم و شادي، راهکارهاي چگونگي کسب غم و شادي واقعي و گريز و رهايي از غم و شادي کاذب با تأكيد بر متون ديني و عرفاني منظور اين نوشتار است.
در اين مقاله همچنين به شبهه‌هايي که در زمينه دين و موضع آن در برابر غم و شادي وجود دارد پرداخته شده است.
کلیدواژه : اخلاق معاشرت، حزن و اندوه، شادي و فرح، متون عرفاني، متون روايي.