زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، هنگامي که مهماندار هواپيماي مسافربري پرواز عادي تهران مشهد در خوشامدگويي ابتدايي به مسافران به سبک معمول براي شادي روح امام و شهدا دعا و سلامتي رهبر انقلاب را آرزو کرد، رهبرانقلاب نيز که مسافر اين پرواز بودند با شنيدن اين خوشامدگويي از بخش آرزوي سلامتي براي رهبرانقلاب ناراحت شدند و […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، هنگامي که مهماندار هواپيماي مسافربري پرواز عادي تهران مشهد در خوشامدگويي ابتدايي به مسافران به سبک معمول براي شادي روح امام و شهدا دعا و سلامتي رهبر انقلاب را آرزو کرد، رهبرانقلاب نيز که مسافر اين پرواز بودند با شنيدن اين خوشامدگويي از بخش آرزوي سلامتي براي رهبرانقلاب ناراحت شدند و دستور حذف سريع اين بخش از متن خوشامدگويي مهمانداران توسط مسئولان مربوط را صادر کردند.
منبع: خراسان