جوابیه بر شعری که آقا را به گریه انداخت / تصویر

به گزارش ادیان نیوز، در دیدار حضرت آقا با خانواده شهدای مدافع حرم یکی از خانواده ها عکس شهیدشان را به آقا می دهند تا ایشان زیر عکس شهید را امضا کنند.

دو بیت شعر پایین عکس نوشته شده بوده که حضرت آقا این دو بیت را می خوانند و هق هق گریه می کنند و می فرمایند این عکس پیش من بماند و سوال می کنند شاعر این شعر چه کسی است …

ما سینه زدیم و بی صدا باریدند

از هرچه که دم زدیم آنها دیدند

 
ما مدعیان صف اول بودیم

از آخر مجلس شهدا را چیدند

این شعر در جوابیه شعری که موجب گریه مقام معظم رهبری شد؛ سروده شده است:

خطاب به آقا

از اشک شما ارض و سما باریدند
بر آه شما انس و ملک نالیدند

گفتند همه “فدای اشکت آقا”
تصویر شما را شهدا بوسیدند

آقا خودتان حضرت خورشید هستید
از نور شما ستاره ها تابیدند

در مجلس خوبان شهدا هم بودند
اما همگان گرد شما چرخیدند

از اول و از آخر مجلس، شهدا
آقای جهان سید علی را چیدند.

گریه آقا

منبع : جام نیوز