داشتن ریش بهانه ای برای زندانی کردن یک مسلمان چینی!

به گزارش ادیان نیوز، یک روزنامه چینی با انتشار خبری اعلام کرد که دادگاه مردی ۳۸ ساله
اویغور و ساکن استان «کاشغر» چین به دلیل داشتن ریش بلند به ۶ سال حبس
محکوم کرده و همسر او را نیز به دلیل استفاده از روبند به تحمل ۲ و نیم سال
زندان محکوم کرده است.

بر اساس این خبر این زن و شوهر مسلمان که از سال ۲۰۱۰ تاکنون چنین پوشش و
روشی را برای خود انتخاب کرده اند، تاکنون بارها مورد بازداشت و مورد
تهدید قرار گرفته اند و اکنون پس از مقاومتی چند ساله به زندان محکوم می
شوند.

برخی از حقوق دانان با اشاره به جرمی که علیه آنها در نظر گرفته شده، آن را مساله غیرقابل قبول عنوان کرده اند.

یک روزنامه دیگر چینی نیز از ممنوعیت یکساله ریش در مناطق اویغور نشین
چین خبر داد و افزود: علاوه بر این نیز از زنان این منطقه خواسته شده است
تا از استفاده از هرگونه حجاب خودداری کنند.

منبع : ابنا

شاید دوست داشته باشید