جایگاه انسان نزد ملاصدرا

نویسنده : یحیی بوذری‌نژاد
چکیده :
در تفکر فلسفی اسلامی، انسان جایگاه ویژه‌ای دارد. ازآنجاکه تفکر صدرایی، حاصل یگانگی فلسفه، عرفان ـ به‌ویژه اندیشه‌های ابن‌عربی ـ و وحی و روایات معصومین می‌باشد، به جایگاه انسان در نظام آفرینش از ابعاد مختلف توجه شده است. 
در اندیشه صدرا، انسان در قوس صعودی هستی و بعد از ایجاد عوالم نباتی و حیوانی پا به عرصه وجود می‌گذارد و علاوه بر داشتن ویژگی‌های این عوالم، از مراتب بالاتر هستی نیز بهره‌مند است. به همین دلیل می‌توان انسان را خلاصه عوالم وجود نامید. در این صورت، انسان تجلی کلیه اسمای خداوند خوانده می‌شود و درنتیجه، انسان کامل، مظهر اعلا و اشرف تمام صفات خداوند است.
کلید واژه: انسان، دایره هستی، قوس صعود، قوس نزول، ملاصدرا.