زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده : يحيي بوذري‌نژاد چکيده : در تفکر فلسفي اسلامي، انسان جايگاه ويژه‌اي دارد. ازآنجاکه تفکر صدرايي، حاصل يگانگي فلسفه، عرفان ـ به‌ويژه انديشه‌هاي ابن‌عربي ـ و وحي و روايات معصومين مي‌باشد، به جايگاه انسان در نظام آفرينش از ابعاد مختلف توجه شده است.  در انديشه صدرا، انسان در قوس صعودي هستي و بعد از […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده : يحيي بوذري‌نژاد
چکيده :
در تفکر فلسفي اسلامي، انسان جايگاه ويژه‌اي دارد. ازآنجاکه تفکر صدرايي، حاصل يگانگي فلسفه، عرفان ـ به‌ويژه انديشه‌هاي ابن‌عربي ـ و وحي و روايات معصومين مي‌باشد، به جايگاه انسان در نظام آفرينش از ابعاد مختلف توجه شده است. 
در انديشه صدرا، انسان در قوس صعودي هستي و بعد از ايجاد عوالم نباتي و حيواني پا به عرصه وجود مي‌گذارد و علاوه بر داشتن ويژگي‌هاي اين عوالم، از مراتب بالاتر هستي نيز بهره‌مند است. به همين دليل مي‌توان انسان را خلاصه عوالم وجود ناميد. در اين صورت، انسان تجلي کليه اسماي خداوند خوانده مي‌شود و درنتيجه، انسان کامل، مظهر اعلا و اشرف تمام صفات خداوند است.
كليد واژه: انسان، دايره هستي، قوس صعود، قوس نزول، ملاصدرا.