تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

زینت در اندیشه دینی

نویسنده : حسین رحیمی
چکیده :
انسان فطرتاً زیبایی چهره و آرایش و پوشش نیکو را دوست دارد و همراه در عرصه حیات, آن را به کار می گیرد. پوشش و آرایشی که موجب زینت و زیبایی انسان است, مورد تأکید شریعت نیز می باشد هر چند برای آن حدود و شعوری معین شده است. 
مقاله حاضر به موضوع زینت در اندیشه دینی بر اساس مستندات و متون فقهی پرداخته و ضمن بیان واژه زینت, موضوعاتی را مورد توجه قرار داده است که عبارتند از: زیبا به چه معناست, معنای اصطلاحی زینت و زیبایی, زیباشناسی, انواع زیبایی, مفردات مشابه زینت مثل جمال, آیا جمال دوستی از شاخه های لذت طلبی است, تفاوت زینت و جمال, زینت در روایات, زینت به واسطه طلا و البسه حریر, حرمت حریر و طلا از دیدگاه فقها, زینت مردان, تفاوت زینت و حکم در مردان و زنان و فلسفه عدم تشبه, زیر ابرو برداشتن مردان, معیار لباس شهوت, لنز زینتی از نظر شرع, احکام نگاه و تأثیر آن در روابط اجتماعی, دیدگاه فقها در مورد نگاه, جمال و زیبایی در انتخاب همسر, وظیفه مشترکی که اسلام برای تعدیل غریزه جنسی در مورد زن و مرد مقرر فرموده است, نگاه آلی و استقلالی, طبقات محارم و نوع زینت, فلسفه عدم تزیین و نرمش زنانه برای غیر محارم, فلسفه ظاهر نکردن زینت و زیبایی زن مسلمان برای زن غیر مسلمان, تلذذ و ریبه و ارتباط احکام نگاه و حجاب.
کلید واژه : زینت ، طلا ، حریر ، تشبه ، نگاه
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.