نویسنده : محمدتقي فعالي چکيده : دين به عنوان مجموعه‌اي از باورها، بينش‌ها و رفتارها بر اساس نيازهاي فطري انسان شکل مي‌گيرد. اين باورها و نگرش‌ها مي‌توانند به مثابة اصلي‌ترين عامل در تأمين بهداشت رواني فرد نقش‌آفريني مي‌کنند که مهمترين آنها کسب آرامش روحي و رواني در ارتباط انسان با خداست.  امر نزولي بودن آرامش، […]

نویسنده : محمدتقي فعالي
چکيده :
دين به عنوان مجموعه‌اي از باورها، بينش‌ها و رفتارها بر اساس نيازهاي فطري انسان شکل مي‌گيرد. اين باورها و نگرش‌ها مي‌توانند به مثابة اصلي‌ترين عامل در تأمين بهداشت رواني فرد نقش‌آفريني مي‌کنند که مهمترين آنها کسب آرامش روحي و رواني در ارتباط انسان با خداست. 
امر نزولي بودن آرامش، مسير بودن آرامش براي نيل به هدف، و در مراتب بودن آرامش در دنيا و آخرت و اولويت‌بندي ارزشي آن به عنوان مشخصه‌هايي است که اين مقاله براي آرامش بر مي‌شمرد. توجه به تعالي ايمان از طريق جهان‌بيني ايماني، ياد خدا، و انس با قرآن همچنين استفاده از ظرفيت اخلاق به ويژه صفاتي چون بخشش، خوش‌بيني، قناعت، صداقت، خوش‌خلقي، تنوع معقول در زندگي و بذله‌گويي از راهکارهاي کسب آرامش است. توجه به رويدادهاي طبيعي و استفاده صحيح از مواهب الهي مثل نعمت شب و روز، آسمان و زمين در اين جهت موثر است.
کلیدواژه : آرامش، بخشش، ايمان، نگرش مثبت، هديه الهي، حيات ديني، اصول آرامش.