زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده : اح‍م‍د ل‍ق‍م‍ان‍ی چکیده :  نوشتار حاضر در ادامه سلسله مباحث آموزه هاي زندگاني حضرت زهرا(س) بينش اخلاقي و بصيرت عميق آن حضرت را با اشاره به كلام و شيوه زندگي ايشان تبيين مي كند. نويسنده با ذكر ويژگي هايي چون ادب، انفاق، ايثار، صبر، بردباري و شكيبايي، حضرت زهرا(س) را به عنوان الگويي […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده : اح‍م‍د ل‍ق‍م‍ان‍ی
چکیده : 
نوشتار حاضر در ادامه سلسله مباحث آموزه هاي زندگاني حضرت زهرا(س) بينش اخلاقي و بصيرت عميق آن حضرت را با اشاره به كلام و شيوه زندگي ايشان تبيين مي كند. نويسنده با ذكر ويژگي هايي چون ادب، انفاق، ايثار، صبر، بردباري و شكيبايي، حضرت زهرا(س) را به عنوان الگويي زنده و پويا براي تمامي نسل ها و آينه اي درس آموز و معرفت آفرين براي امروز و فرداي زندگي ما معرفي مي نمايد.