راه کارهای توسعه حجاب

نویسنده : ف‍ت‍ح‍ی‍ه ف‍ت‍اح‍ی زاده
چکیده : 
در این پژوهش راهکارهای بنیادین فرهنگی و اجتماعی گسترش فرهنگ عفاف در ایران بررسی گردیده است. نگارنده در این راستا به اصلاح باورهای عمومی، اصلاح نگرش های فرهنگی در سیاستگذاران و برنامه ریزان، هماهنگی کلیه نهادهای ذی ربط، اصلاح عملکرد رسانه ها، اصلاح نظام الگو سازی، به کارگیری روش های صحیح برای گسترش حجاب، توجه به هدایت زمینه های طبیعی میل به خودنمایی زنان، تقویت مرزهای زنانگی و مردانگی به عنوان مهمترین راهکارهای توسعه حجاب در ایران اشاره کرده و رعایت متانت و حفظ پوشش ضامن مصونیت اخلاقی و روانی برای جامعه به ارمغان می آورد و گسترش فرهنگ عفاف باید مورد توجه عمیق مسئولین فرهنگی قرار گیرد.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید