زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: محمد فاکر ميبدي چکيده: آيه 41 سوره انفال يكي از آيات مورد مناقشه مفسران فريقين است. اهل‌سنت بر اين باور است که تخميس در آيه، منحصر به غنائم جنگي است؛ درحالي‌كه شيعه به فراغنيمتي بودن خمس اعتقاد دارد. افزون‌براين، درباره اصناف مذکور در آيه باور غالب اهل‌سنت بر اين است كه نام خدا تشريفاتي […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: محمد فاکر ميبدي
چکيده:
آيه 41 سوره انفال يكي از آيات مورد مناقشه مفسران فريقين است. اهل‌سنت بر اين باور است که تخميس در آيه، منحصر به غنائم جنگي است؛ درحالي‌كه شيعه به فراغنيمتي بودن خمس اعتقاد دارد. افزون‌براين، درباره اصناف مذکور در آيه باور غالب اهل‌سنت بر اين است كه نام خدا تشريفاتي است و تنها سهم پيامبر’ را باور دارند.
درباره مقصود از قرابت و اصناف سه‌گانه در آيه، ديدگاه‌هاي شيعه با اهل‌تسنن تفاوت ماهوي دارد؛ شيعه تمامي خمس را از آنِ خاندان پيامبر’ مي‌داند؛ درحالي‌كه اهل‌تسنن تنها سهم ذوالقربي را براي بني‌هاشم قرار مي‌دهد. مقاله با نگاه تطبيقي و مقارن به بررسي اين مسائل مي‌پردازد.
کلیدواژه: خمس، غنيمت، ربح، سهام‌بران خمس.