به گزارش ادیان نیوز، وی تصریح کرد: ائتلاف سلفی با برخی از گروه ها و هیات های دینی رسمی ارتباط مستقیم دارد و قبل از چاپ کتاب ها ، رضایت آنان را جلب کرده است. 5000 کتاب مذکور در استان های قاهره و الجیزه توزیع  خواهند شد و شیعیان این دو شهر را هدف قرار […]

به گزارش ادیان نیوز، وی تصریح کرد: ائتلاف سلفی با برخی از گروه ها و هیات های دینی رسمی ارتباط
مستقیم دارد و قبل از چاپ کتاب ها ، رضایت آنان را جلب کرده است.

5000 کتاب مذکور در استان های قاهره و الجیزه توزیع  خواهند شد و شیعیان این دو شهر را هدف قرار خواهند داد.

لازم به یادآوری است که الجیزه ، محل سکونت شهید حسن شحاته؛ رهبر شیعیان مصر بود و ایشان با هجوم سلفی های این شهر به شهادت رسید.
منبع : شفقنا