به گزارش ادیان نیوز، نیروهای ارتش یمن و کمیته‌های مردمی که انصار الله تشکیل داده است، با پیشروی سریع در بندر عدن این بندر را به طور کامل از کنترل افراد مسلح هوادار هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن خارج کردند. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی همچنین منطقه «المعلا» را نیز به طور کامل […]

به گزارش ادیان نیوز، نیروهای ارتش یمن و کمیته‌های مردمی
که انصار الله تشکیل داده است، با پیشروی سریع در بندر عدن این بندر را به
طور کامل از کنترل افراد مسلح هوادار هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن
خارج کردند.

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی همچنین منطقه «المعلا» را نیز به طور کامل به کنترل خود درآوردند.

این در حالی است که جنگنده‌های متجاوز عربستانی و همپیمانانش برای
جلوگیری از پیشروی ارتش و انصار الله همچنان به بمباران مناطق مختلف یمن
ادامه می‌دهند.

منبع : ایلنا