تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اروپای غربی

نویسندگان: الهه خانی‌آرانی – ابراهیم برزگر
چکیده:
هدف این نوشتار، ‌تبیین بازتاب‌های انقلاب اسلامی بر اروپای غربی براساس نظریه پخش است. با بررسی روابط سیاسی جمهوری اسلامی و کشورهای اروپای غربی بر مهم‌ترین مسایل بین آنها از زمان پیروزی تا دوره گفتگوهای انتقادی و فراگیر و پس از ۱۱ سپتامبر از نظر مبدأ و مقصد پخش بازتاب‌های انقلاب اسلامی تأکید شده است. 
در مبحث موضوع پخش نیز کوشیده‌ایم تا با استفاده از روش‌های متداول در سنجش بازتاب‌های انقلاب اسلامی و با ارائه شواهد عینی برای اثبات این اثرگذاری، بازتاب احتمالی انقلاب اسلامی بر این کشورها را جستجو کنیم. در پایان پژوهش به موانع و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به اروپای غربی پرداخته شده است.
کلید واژه: بازتاب انقلاب اسلامی، اروپای غربی، اسلام و اروپا، صدور انقلاب.
شاید دوست داشته باشید