زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: عنايت‌الله شريفي چکيده: کارکرد‌هاي حديث در اخلاق اسلامي مرتبط با حجيت و عدم حجيت احاديث اخلاقي است. حجيت احاديث اخلاقي ارتباط وثيقي با بحث تسامح در ادله سنن دارد که دو ديدگاه تسامح و عدم تسامح دراين‌باره مطرح است. اين مقاله، درصدد آن است كه اولاً: اثبات نمايد كه دو دانش فقه و اخلاق، […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: عنايت‌الله شريفي
چکيده:
کارکرد‌هاي حديث در اخلاق اسلامي مرتبط با حجيت و عدم حجيت احاديث اخلاقي است. حجيت احاديث اخلاقي ارتباط وثيقي با بحث تسامح در ادله سنن دارد که دو ديدگاه تسامح و عدم تسامح دراين‌باره مطرح است. اين مقاله، درصدد آن است كه اولاً: اثبات نمايد كه دو دانش فقه و اخلاق، مستقل از يكديگرند و قاعده تسامح در ادله سنن كه ماهيت فقهي دارد، نمي‌تواند همان‌گونه که در احاديث فقهي کاربرد دارد در احاديث اخلاقي كاربرد داشته باشد.
ثانيا: به‌منظور جلوگيري از هرج ومرج‌ها، تحريف‌ها و آسيب‌هاي معرفتي بايد حداقل در صدور احاديث اخلاقي به معصوم‘ وثوق و اطمينان داشته باشيم، ازاين‌رو احاديث مبتني بر عدم تسامح مي‌توانند كاركردهاي فراواني در دانش اخلاق اسلامي داشته باشند كه مهم‌ترين آنها تبيين و تعيين مفاهيم ارزشي و اخلاقي، ضمانت اجرايي، تعين هدف و غايت اخلاق و توجه به حسن فعلي و حسن فاعلي است.
کلیدواژه: حديث، اخلاق اسلامي، احاديث اخلاقي، تسامح در ادله سنن، علم اخلاق اسلامي.