فارس ها را از عراق بیرون کنید!

به گزارش ادیان نیوز، عزت ابراهیم الدوری در این نوار صوتی منتسب به وی مواضع خود را در خصوص
برخی مسائل اعلام کرده و گفته است ایران دچار فروپاشی خواهد شد و اندیشه
آزادی خواهی عربی احیا خواهد شد . الدوری گفته است ما با اشغالگر جدید در
جنگ هستیم و از همه همپیمانان می خواهیم فارسها را از عراق بیرون برانند .

الدوری
گفت: آنچه در یمن می گذرد یک جنگ طائفه ای است که ایران آن را شعله ور
ساخته است تا مزدوران خود را تحریک کند و آنان را به مال و سلاح و نیرو
تجهیز کند. ایران می خواهد با این بسیج طائفه ای یمن را اشغال و مستعمره
خود کند و این کار را زیر چتر آمریکا و دیگر کشورهای جهان انجام دهد .

وی
افزود: اقدام ما در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در راس آنها عربستان
سعودی(برای تشکیل ائتلاف و عملیات طوفان قاطعیت) اقدامی بزرگ بود. ما باید
زیر پرچم دفاع از سرزمین، ملت و آزادی و کرامت و دفاع از تحول متمدنانه ای
که این کشورها به ارمغان آورده اند ؛ متحد شویم و به پیشرفت و توسعه آن
برای مقابله با دشمنان امت عرب ادامه دهیم.
منبع : انتخاب