نویسنده : افسر بخشی   چکیده : در اسلام ازدواج پيماني مقدس است كه بر قراري آن با تشريفات و سنن و قوانين خاصي صورت مي گيرد و در سايه آن براي طرفين تعهدات و حقوقي پديد مي آيد كه تخلف از آن موجب عقوبت و كيفر است. در اسلام هم كفو بودن اصلي است […]

نویسنده : افسر بخشی  
چکیده :
در اسلام ازدواج پيماني مقدس است كه بر قراري آن با تشريفات و سنن و قوانين خاصي صورت مي گيرد و در سايه آن براي طرفين تعهدات و حقوقي پديد مي آيد كه تخلف از آن موجب عقوبت و كيفر است. در اسلام هم كفو بودن اصلي است كه همواره توصيه شده و در هر زمينه اي اگر رعايت شود ثمره اي شيرين دارد. از ديد متخصصين روانشناسي اين مسأله در قالب پايگاه اقتصادي، پايگاه اجتماعي، ديدگاه سياسي، فرهنگ و آداب و رسوم، تحصيلات و مذهب بررسي مي شود.
در اين مقاله به بررسي هر يك از اين عوامل و نقش آن ها در تحكيم يا سست كردن پيوند ازدواج پرداخته مي شود.