زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسنده: محمدحسين فضل الله مترجم: مجيد مرادي چکيده :  نوشتار بخشي از ترجمه كتاب «تآملات اسلاميه حول المرأة» نوشته آيت الله سيد محمد حسين فضل الله است كه در آن ايشان ضمن بازگويي انگيزه تأليف اين كتاب و با اشاره به ديدگاه هاي متحجر درباره زنان و گستره موضوع «زن در اسلام» در ميان انديشمندان […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

نويسنده: محمدحسين فضل الله
مترجم: مجيد مرادي
چکيده : 
نوشتار بخشي از ترجمه كتاب «تآملات اسلاميه حول المرأة» نوشته آيت الله سيد محمد حسين فضل الله است كه در آن ايشان ضمن بازگويي انگيزه تأليف اين كتاب و با اشاره به ديدگاه هاي متحجر درباره زنان و گستره موضوع «زن در اسلام» در ميان انديشمندان مطالعه مبتني بر بررسي جوهره انساني زن و مرد را برترين روش براي رسيدن به نتايجي معقول معرفي مي كند، آنگاه با توجه دادن به اين كه به درستي نمي توان معلوم كرد كه آگاهي مرد بيشتر از زن است نمونه هايي از زنان برتر و برتري زنان را يادآوري مي نمايد.