زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: محمدحسن قدردان‌قراملكي چكيده: برخي از اديان مانند هندويسم و بوديسم معتقدند که روح انسان پس از مرگش نابود نشده به بدن انسانی ديگر تعلق می‌گیرد و با بدن جديد، پاداش يا مكافات اعمال پيشين خود را تحمل مي‌كند كه در اصطلاح كلامي و اديان از آن به «تناسخ» ياد مي‌شود. فلاسفه در كتب فلسفي […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: محمدحسن قدردان‌قراملكي
چكيده:
برخي از اديان مانند هندويسم و بوديسم معتقدند که روح انسان پس از مرگش نابود نشده به بدن انسانی ديگر تعلق می‌گیرد و با بدن جديد، پاداش يا مكافات اعمال پيشين خود را تحمل مي‌كند كه در اصطلاح كلامي و اديان از آن به «تناسخ» ياد مي‌شود.
فلاسفه در كتب فلسفي خود، درباره بطلان تناسخ ادله مختلفی ارائه دادند. برخي روايات نيز به صراحت، آن را انكار می‌کند. با وجود اين، ظاهر بعضی آموزه‌هاي ديني بر امكان و وقوع تناسخ در دنيا يا قيامت دلالت دارد. در اين مقاله، نخست ادله بطلان تناسخ و سپس شبهات ديني‌ای که بر امكان و وقوع تناسخ دلالت دارد، تحليل و تبيين مي‌شود.
كليد واژه‌: تناسخ، مسخ، نفس، وجود مجرد و مثالي، رجعت و معاد جسماني.