نویسنده: عباس پسنديده چکيده: آيات مختلفي از قرآن کريم بيانگر مؤلفه‌هايي از شادکامي است و در موضوعاتي نظير فرح، نعمت، شکر، رضا، صبر، بلا و فتنه مي‌توان به ديدگاه قرآن دراين‌باره دست يافت. شادكامي داراي سه مؤلفه رضامندي در خوشايند، فقدان عواطف منفي در ناخوشايند و نشاط در خوشايند و ناخوشايند است. باور به مالكيت […]

نویسنده: عباس پسنديده
چکيده:
آيات مختلفي از قرآن کريم بيانگر مؤلفه‌هايي از شادکامي است و در موضوعاتي نظير فرح، نعمت، شکر، رضا، صبر، بلا و فتنه مي‌توان به ديدگاه قرآن دراين‌باره دست يافت. شادكامي داراي سه مؤلفه رضامندي در خوشايند، فقدان عواطف منفي در ناخوشايند و نشاط در خوشايند و ناخوشايند است.
باور به مالكيت خداوند، صبر و بردباري، باور به تقدير، شناخت ارزش واقعي دنيا، بازشناسي نعمت‌ها، مديريت مقايسه، شکر، تصحيح ارزيابي از محروميت، معناشناسي بلاها و استعانت، عوامل تحقق دو مؤلفه نخست، و لذت همه‌جانبه و فراگير مشروط به فقدان پيامدهاي منفي، ازجمله عوامل تحقق مؤلفه سوم مي‌باشد.
کلیدواژه: شادكامي، رويكرد زندگي‌محور، نشاط، رضامندي، صبر، شكر.