به گزارش ادیان نیوز، “لودا ویتا” ۳۰ ساله، که معلم کلاس درس های مذهبی مدرسه ابتدایی کشور اسلواکی بود، دانش آموز ۷ ساله به نام “آدام کلکو” را به جلوی کلاس فراخواند. وی سپس سوزنی بزرگ از داخل کیفش بیرون آورد و آن را جلوی چشمان وحشت زده بچه های کلاس به بدن کودک فرو […]

به گزارش ادیان نیوز، “لودا ویتا” ۳۰ ساله، که معلم کلاس درس های مذهبی مدرسه ابتدایی کشور اسلواکی بود، دانش آموز ۷ ساله به نام “آدام کلکو” را به جلوی کلاس فراخواند.
وی سپس سوزنی بزرگ از داخل کیفش بیرون آورد و آن را جلوی چشمان وحشت زده بچه های کلاس به بدن کودک فرو کرد. او بعد از این اقدام رو به بچه های شوک زده گفت: این دردی که او می کشد درمقابل رنجی که حضرت عیسی متحمل شده است، مقداری کوچک است.
مادر خشمگین پسر بچه آسیب دیده، به نام ” هلنا” ۳۰ ساله به روزنامه ها گفت: زمانی که پسرم ” آدام” با حال وخیمی به خانه آمد، کبودی و زخم های زیادی را در بدنش دیدم .با بهت زدگی از او پرسیدم چه اتفاقی برایش افتاده است و او معلمش، خواهر روحانی را مسبب آن دانست.
وی افزود: من بهت زده بودم .این زن روان پریش چه فکری کرده که این کار وحشتناک را با پچه های کوچک انجام می دهد.اگر جلوی این زن گرفته نشود مشخص نیس دفعه بعد چه کاری قرار است انجام دهد.به صلیب کشیدن دانش آموزان مانند حضرت مسیح ،یا کوبیدن میخ به دستان کودکان؟
یک سخنگو از مدرسه “کیسوک نوو” کشور اسلواکی گفت: ما این متد درس دادن را رد کرده و اقدام این معلم را اقدامی خلاف قانون و وحشیانه توصیف می کنیم.
این راهبه روان پریش به پلیس گفت : موضوع کلاس درباره زندگی حضرت مسیح و گناه های انسان بود. این بچه ها دعوت شدند به یک تجربه درد کشیدن که مانند زندگی حضرت مسیح همانند سازی شده بود تا از این طریق بهتر بتوانند درد های او را درک کنند.
وی افزود: من از دانش آموزان دعوت کردم تا سوزن را در بدن خود فرو کنند البته اگر خودشان می خواهند و اجباری در این کار نبود.
این زن مجروح کردن پسر ۷ ساله را انکار کرده و گفت آن بچه خودش در خواست کرد تا این درد را تجربه کند!
کشیش این مدرسه به نام ” پیتر هولبیکا” گفت: این خواهر روحانی متهم باید از مدرسه و تعلیمدادن برای همیشه محروم شود. او ثابت کرد شایستگی جایگاه والای یک راهبه و معلم را ندارد. رفتار او با کودکان خلاف عرف و دین بوده است.دادگاه باید در ارتباط با حکم او تصمیم گیری کند.
این زن روان پریش تا زمان دادگاه خود در ماه آینده ، به زندان فرستاده شد.
منبع: دانشجو