به گزارش ادیان نیوز به نقل از پایگاه بحرین الیوم، نیروهای امنیتی سعودی در ابتدای هفته گذشته طی دو روز متوالی به بهانه مبارزه با تروریسم و بازداشت فعالان حقوقی و سیاسی با بیش از 40 اتومبیل زره پوش جنگی به مناطق مسکونی وارد شده و چندین شهروند شیعه را بازداشت کرده و منازل شان […]

به گزارش ادیان نیوز به نقل از پایگاه بحرین الیوم، نیروهای امنیتی سعودی در ابتدای هفته گذشته
طی دو روز متوالی به بهانه مبارزه با تروریسم و بازداشت فعالان حقوقی و
سیاسی با بیش از 40 اتومبیل زره پوش جنگی به مناطق مسکونی وارد شده و چندین
شهروند شیعه را بازداشت کرده و منازل شان را تخریب نمودند.

تجمع شیعیان عربستان

تجمع
کنندگان در برابر منازل تخریب شده ، تابلو نوشته هایی در ادامه یافتن
انقلاب اهالی القطیف در دست گرفتند و خواهان مجازات دست اندرکاران و عوامل
تخریب منازل شهروندان شدند.

شهروندان العوامیه مدت هاست به دلیل ادامه
دادن انقلاب و پای بندی به خواسته های دموکراتیک خود ،مورد انتقام سختی از
سوی آل سعود قرار دارتد به طوری که هر چند مدت  یک بار از سوی نظام سعودی
مورد هجوم قرار می گیرند.
منبع : شفقنا