نويسنده: اح‍م‍د ل‍ق‍م‍ان‍ي چکيده:  آيين آسماني اسلام, مجموعه اي از كامل ترين و ناب ترين آموزه هاي سعادت آفرين و جاودانه را براي خانواده ارائه داده است. اين نوشتار با نگاهي كوتاه به بخش هايي از زندگاني فاطمه زهرا(س) و امير مؤمنان (ع) ويژگي هاي اين خانواده را بصيرت و بينش نسبت به زندگي, همراهي […]

نويسنده: اح‍م‍د ل‍ق‍م‍ان‍ي
چکيده: 
آيين آسماني اسلام, مجموعه اي از كامل ترين و ناب ترين آموزه هاي سعادت آفرين و جاودانه را براي خانواده ارائه داده است. اين نوشتار با نگاهي كوتاه به بخش هايي از زندگاني فاطمه زهرا(س) و امير مؤمنان (ع) ويژگي هاي اين خانواده را بصيرت و بينش نسبت به زندگي, همراهي و همدلي به همسر و احترام به شخصيت وي عنوان كرده و مي كوشد تصويري از خانواده الگو در اسلام ترسيم كند.