زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسندگان: محمدرضا حاج‌اسماعيلي – مهدي حبيب‌اللهي چکيده: موضوع جنگ همواره مورد توجه دانشمندان اخلاق قرار گرفته است. در اين نوشتار ديدگاه اسلام براساس آيات قرآن و روايات پيرامون اين سؤال که آيا جهاد ابتدايي در اسلام توجيه اخلاقي دارد، تبيين و به برخي از شبهات و اشکالات پاسخ داده شده است. در ابتدا ديدگاه‌هاي رايج […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسندگان: محمدرضا حاج‌اسماعيلي – مهدي حبيب‌اللهي
چکيده:
موضوع جنگ همواره مورد توجه دانشمندان اخلاق قرار گرفته است. در اين نوشتار ديدگاه اسلام براساس آيات قرآن و روايات پيرامون اين سؤال که آيا جهاد ابتدايي در اسلام توجيه اخلاقي دارد، تبيين و به برخي از شبهات و اشکالات پاسخ داده شده است. در ابتدا ديدگاه‌هاي رايج فيلسوفان اخلاق غرب را در اين رابطه بررسي سپس نظر اسلام در اين باره بيان شده ‌است. 
توصيه اسلام به جنگ در چارچوب کلي جهان اسلام که بر محور توحيد و عدالت استوار است، معنا و مفهوم پيدا مي‌کند. ازاين‌رو بارزترين شرط جهاد در اسلام في سبيل الله بودن آن است که با توجه به همين قيد اشکال مهم غربيان به حکم جهاد در اسلام پاسخ داده مي‌شود. شروع جنگ در اسلام مشروط به شرايطي چون مقابله با تجاوزگري، دفاع از مظلوم، رفع فتنه، فقدان راه‌حل مسالمت‌آميز است که همگي از اصول مترقي اخلاقي اسلام خبر مي‌دهد.
کلیدواژه: جنگ، اخلاق جنگ، جنگ ابتدايي، جنگ دفاعي، نظريه جنگ عادلانه.