رابطه حجاب با تکامل اجتماعی

نویسنده : م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی ب‍ه‍دارون‍د   
چکیده : 
مقاله حاضر ضمن اشاره به اولویت حفظ فرهنگ حجاب بر حفظ نوع خاصی از حجاب، ارتباط «چادر» را به عنوان یک حجاب آرمانی با تکامل اجتماعی بررسی می کند. نویسنده در ادامه با توجه به رابطه حجاب و تکامل اجتماعی در سه سطح احکام توصیفی، احکام دستوری و نظام احکام اجتماعی، به تبیین این رابطه در سطح احکام اجتماعی پرداخته و تعریفی از رابطه حجاب و تکامل اجتماعی ارائه می نماید.
وی با طرح اجمالی ارزیابی رابطه حجاب با تکامل اجتماعی در سه بخش ضرورت مدل ارزیابی، اصول مدل و کارآمدی آن، در مجموع چادر را با پوششی آرمانی و با ارزش سیاسی والا توصیف می کند.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید