تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی موجودات هوشمند فرازمینی از منظر مفسران قرآن

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی – سید عیسی مسترحمی
چکیده:
قرآن کریم به آفرینش موجودات بی‌شماری در آسمان‌ها و زمین اشاره کرده است. در این میان، تعداد زیادی از آنها موجودات زنده‌اند که بخشی از آنها در خارج از زمین زندگی می‌کنند. برخی صاحب‌نظران با استناد به تعابیر قرآنی نظیر «دَابَّهُ»، «الْمَشَار‌ِق‌ِ وَ الْمَغَار‌ِب‌ِ»، «الْعَالَمِینَ»، «مَنْ فى السَّمَاوَاتِ»، «وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج» وجود چنین موجودات زنده را در آسمان‌ها ممکن و حتی ضروری دانسته‌اند. 
اطلاق «دابّه» بر جنبندگان مادی، و اشاره قرآن به وجود مشرق‌ها و مغرب‌های متعدد از سویی، و اتصاف خداوند به پرودگار جهانیان بودن از سوی دیگر، برخی را بر این داشته است تا اشاره قرآن به حیات فرازمینی را به‌عنوان نظریه‌پردازی این کتاب مقدس طرح نمایند.
کلیدواژه: هوش فرازمینی، موجودات آسمانی، دابّه، بروج
شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.