آئین و رسوم مهریه نزد برخی مسلمانان در سده اول و دوم هجری

نویسندگان: سید علیرضا واسعی – زکیه‌سادات امیری
چکیده:
«مهریه» به‌عنوان یکی از ارکان ازدواج، سنتی دیرپا در میان مسلمانان است که از رسوم و شیوه‌های خاصی تبعیت می‌کند. هرچند این رسم از امور امضایی شریعت اسلامی است، اما تغییراتی در آن پدید آمد؛ تغییراتی چون میزان مهر و تعلق وجه آن به خود زن که جایگزین رسوم پیشین شد. این رسم در ادوار مختلف اسلامی تابع دگرگونی اوضاع معیشتی مسلمانان دچار تحولاتی شد و با همه تأکیدات اسلامی، و با شکل‌گیری مهرالسنه در جامعه اسلامی و اصرار بر اخلاقی بودن آن، هیچ‌گاه الگوی روشنی مورد اتباع مسلمانان قرار نگرفت. 
به دلایل گوناگون، این مقوله راهی پر فراز و نشیب پیموده و تحولاتی در چگونگی آن در جامعه اسلامی روی داد. در این مقاله کوشیده شد تا تصویری از این رسم در دو سده اولیه اسلامی که به‌گونه‌ای ظرف تحقق سنت اسلامی است، ارائه شود.
کلیدواژه: مهریه، آداب و رسوم، صداق، جامعه اسلامی، هدیه، سنت دینی.
شاید دوست داشته باشید