به گزارش ادیان نیوز، پلیس پالرمو اعلام کرده است که سه شنبه گذشته قایقی که حدود 105  مهاجر غیر قانونی را از لیبی به آبهای ایتالیا آورده بود نجات داده است. بر اساس گزارش پلیس، پس از نجات مسافران مشخص شده است که در میان مسافران تعدادی مسیحی حضور داشته اند که گویا در میانه […]

به گزارش ادیان نیوز، پلیس پالرمو اعلام کرده است که سه شنبه گذشته قایقی که حدود 105  مهاجر
غیر قانونی را از لیبی به آبهای ایتالیا آورده بود نجات داده است.

بر اساس گزارش پلیس، پس از نجات مسافران مشخص شده است که در میان
مسافران تعدادی مسیحی حضور داشته اند که گویا در میانه ی مسیر و در پی بروز
برخی مشاجرات، 12 تن از این مسیحیان توسط مسلمانان افراطی به آب انداخته
شده اند.

بنا به این گزارش دیگر مسلمانان حاضر در قایق با ایجاد یک زنجیره انسانی
با این جنایت مخالفت کرده و از گسترش آن به مسافران دیگر ممانعت کرده اند.

پلیس ایتالیا پس از نجات ااین قایق، 15 تن از مسافران مسلمان قایق را به
اتهام این جنایت دستگیر کرده است. متهمان ملیت سنگالی، مالی و ساحل عاج
داشته اند که از طریق لیبی برای پناهندگی اقدام کرده بودند.

هر
ساله در اثر استفاده مهاجران از قایق های فرسوده برای رسیدن به سواحل
ایتالیا هزاران نفر در مسیر غرق می شوند از جمله تنها در سال 2014 حدود
3200 مهاجر در مسیر دریا در اثر واژگونی قایق غرق شده اند.

طبق گزارش سازمان های نظارتی از سال 2000 تاکنون 22000 مهاجر در مسیر
سواحل ایتالیا غرق شده اند اما این نخستین بار است که گزارشی از اینگونه
غرق عمدی و مرتبط با مذهب به گوش می رسد.

یادآور
می شود مسلمانان افراطی که عموما وابسته به مکتب وهابی – سلفی می باشند با
اقدامات غیر انسانی و غیر اخلاقی  موجب تبلیغات منفی علیه اسلام و عموم
مسلمانان می شوند که این نمونه اخیر نیز با بازتاب گسترده در رسانه های
غربی موجبات تبلیغات منفی علیه مسلمانان را فراهم آورده است.

منبع : شفقنا