به گزارش ادیان نیوز، یک کودک فلسطینی 5 ساله که در روز گرامیداشت زندانیان فلسطینی همراه یک صد تن دیگر از فلسطینیان به اعتراض علیه رژیم صهیونیستی پرداخته بود سمبل مقاومت در روزنامه های غربی شد. تصاویر اعتراضات فلسطینیان در کرانه باختری نشان می دهد این کودک 5 ساله با شهامت خیره کننده ای به […]

مقاومت کودک فلسطینی

به گزارش ادیان نیوز، یک کودک فلسطینی 5 ساله که در روز گرامیداشت زندانیان فلسطینی همراه یک صد تن دیگر از فلسطینیان به اعتراض علیه رژیم صهیونیستی پرداخته بود سمبل مقاومت در روزنامه های غربی شد.

تصاویر اعتراضات فلسطینیان در کرانه باختری نشان می دهد این کودک 5 ساله با شهامت خیره کننده ای به سوی سربازان رژیم اشغالگر قدس سنگ پرتاب می کند

یادآور می شود از سال 1967 تا کنون بالغ بر هشتصد هزار فلسطینی توسط رژیم اسرائیل دستگیر شده و هزاران نفر شهید شده اند. در حال حاضر نیز بیش از 6000 فلسطینی در زندان های اسرائیل زندانی هستند.
منبع : شفقنا