زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: محمد کاوه چكيده: گرايش انسان معاصر به معيارهاي عقلاني، زمينه بازنگري و بازفهمي در برخي اصول عقايد را فراهم کرده و در نتيجه، فهم وي را نسبت به آنها تصحيح يا دقيق و عميق‌تر کرده است. يکي از اين اصول که نقشي کليدي و ويژه در مطالعات و سازماندهي معارف اديان الهي دارد، موضوع […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: محمد کاوه
چكيده:
گرايش انسان معاصر به معيارهاي عقلاني، زمينه بازنگري و بازفهمي در برخي اصول عقايد را فراهم کرده و در نتيجه، فهم وي را نسبت به آنها تصحيح يا دقيق و عميق‌تر کرده است. يکي از اين اصول که نقشي کليدي و ويژه در مطالعات و سازماندهي معارف اديان الهي دارد، موضوع «عصمت فعلي انبياي الهي» است. اين موضوع در کتب اديان به يک نحو بيان نشده است. 
بنابراين، با توجه به نقش کليدي و زير‌بنايي اين مقوله در مهندسي عقايد ديني، اين تحقيق در دو بخش تهيه شده است: در بخش اول به ارائه توصيفي اين مفهوم در کتب معتبر شريعت «زردشتيان»، «يهوديت» (تورات کتبي و تلمود)، «مسيحيت» (کتاب مقدس) و «اسلام» (قرآن مجيد) پرداخته و در بخش دوم به نقد و بررسي و مقايسه آن مي‌پردازد و در نهايت زمينه لازم را در جهت تصحيح و داوري فراهم مي‌آورد. 
كليد واژه‌: عصمت فعلي، خطاناپذيري، گستره عصمت، عصمت مطلق، گات‌ها، تورات شفاهي.