محرومیت حافظان ایرانی از شرکت در مسابقات بین المللی قرآن کریم مصر

به گزارش ادیان نیوز، عبدالرزاق اظهار داشت: محرومیت حافظان قرآن از کشورهای ترکیه و قطر به دلیل حمایت آنها  از تروریسم صورت گرفته است.

وزارت اوقاف مصر

سخنگوی وزارت اوقاف مصر همچنین مدعی شد: محرومیت حافظان ایرانی از شرکت
در این مسابقانت نیز به دلیل حمایت ایران از گسترش تشیع در مصر صورت گرفته
است.

سخنگوی وزارت اوقاف مصر که در شبکه «ال تی سی» مصر سخن می گفت: آنها را
محروم کردیم زیرا شرکت آنها به نام کشور و دولتشان صورت می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در مسابقه بین المللی قرآن کریم به صد نفر از هفتاد
کشور می رسد. عربستان، بحرین و سودان به همراه نمایندگانی از کشورهای
آفریقایی بارزترین کشورهای شرکت کننده در این مسابقات به شمار می روند.

منبع : شفقنا