تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

عضوگیری انجمن منحرف حجتیه از دانشجویان

به گزارش ادیان نیوز، انجمن حجتیه که یکی از انجمن های انحرافی است که بیش از یک سال است که دامنه فعالیت‌های خود را افزایش داده و به دنبال جذب حداکثری نیرو برای این انجمن است.

پیش از این، انجمن حجتیه از ظرفیت خانواده ها برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کرده و با هدف جذب نیروهای مختلف از میان کودکان، نوجوانان و جوانان جلسات متعددی برای این اقشار برگزار کرد.

این انجمن بدون معرفی ماهیت اصلی خود به بهانه جلسات تربیتی کودکان و نوجوانان، سعی در ترغیب والدین بر فرستادن کودکان خود به این جلسات تربیتی داشتند.

همچنین این انجمن با برگزاری اردوهای تفریحی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان سعی در جذب، تربیت و عضوگیری برای این انجمن داشت.

در راستای برنامه‌های جذب نیرو برای حجتیه، این انجمن جلساتی را با حضور برخی از دانشجویان جدید الورود به انجمن حجتیه برگزار کرده است.

بر اساس این خبر، یکی از مهمترین مصوبات جلسات اخیر انجمن دانشجویی حجتیه جذب نیرو از میان دانشجویان در استان های مرزی کشور به ویژه استان های شمال غربی است.

این در حالی است که طی ماه های اخیر فعالیت های این انجمن انحرافی در کشور به صورت های مختلفی افزایش یافته است به طوری که یکی از عمده ترین فعالیت های آنها اختلاف افکنی در مرز های کشور بوده است.
منبع : دانا

شاید دوست داشته باشید