زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسنده: سيد حسين هاشمي چکيده :  اين مقاله، ابتدا به ابعاد گوناگون همساني زن و مرد از ديدگاه قرآن مي پردازد و مسأله تعقل زنان و تفاوت هاي مردان و زنان را مطرح مي كند. آنگاه اهداف بنيادين نهاد خانواده را برشمرده و ملاك و معيار كلي معاشرت مردان و زنان را در نهاد خانواده […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نويسنده: سيد حسين هاشمي
چکيده : 
اين مقاله، ابتدا به ابعاد گوناگون همساني زن و مرد از ديدگاه قرآن مي پردازد و مسأله تعقل زنان و تفاوت هاي مردان و زنان را مطرح مي كند. آنگاه اهداف بنيادين نهاد خانواده را برشمرده و ملاك و معيار كلي معاشرت مردان و زنان را در نهاد خانواده و روابط زناشويي بررسي مي كند.